Hà Nội

Tết in Sài Gòn

Vũng Tàu

Côn Đảo

Hội An

Cát Bà

Phú Quốc

Somewhere in Việt Nam

© Diane Brassecasse. All rights reserved