Hà Nội

May in Hanoi

May in Hanoi

Lotus field

Lotus field

Symbol of Vietnam

Symbol of Vietnam

60th Year of Independence

60th Year of Independence

60th Year of Independence

60th Year of Independence

60th Year of Independence

60th Year of Independence

Bát Tràng

Bát Tràng

Chùa Trấn Quốc

Chùa Trấn Quốc

Long Bien Night Market

Long Bien Night Market

Tây Hồ

Tây Hồ

Văn Miếu

Văn Miếu

Văn Miếu

Văn Miếu

Văn Miếu

Văn Miếu

Cloudy Tây Hồ

Cloudy Tây Hồ

Hàng Lược Tết Market

Hàng Lược Tết Market

Hàng Lược Tết Market

Hàng Lược Tết Market

Hàng Lược Tết Market

Hàng Lược Tết Market

Hàng Lược Tết Market

Hàng Lược Tết Market

Tết Flower

Tết Flower

Cầu Long Biên

Cầu Long Biên

Cầu Long Biên

Cầu Long Biên

Cầu Long Biên

Cầu Long Biên

Cầu Long Biên

Cầu Long Biên

Chị họ - MA DA KE

Chị họ - MA DA KE

Vietnamese people being Vietnamese

Vietnamese people being Vietnamese

Graffiti Battle - Hanoi Rock City

Graffiti Battle - Hanoi Rock City

Tây Hồ

Tây Hồ

Hanoi Rock City

Hanoi Rock City

Hanoi Rock City

Hanoi Rock City

Fire painting

Fire painting

Trường THCS Vĩnh Tuy

Trường THCS Vĩnh Tuy

Tết in Sài Gòn

Tết
Tết
Tết

Vũng Tàu

Côn Đảo

Hội An

Cát Bà

Phú Quốc

Somewhere in Việt Nam

Ba Vi

Ba Vi

Huế

Huế

© Diane Brassecasse. All rights reserved